project-report-2019

Rapport fra rehabilitering og utvidelse av skolen i Bissau.

Bonthe, Sierra Leone
SLCBO’s filosofi : Help people help themselves

Sierra Leone Community Based Organisation (SLCBO) arbeider for vanskeligstilte og fattige mennesker i Sierra Leone. Vårt overordnede mål er at de, gjennom samarbeid med SLCBO, kan løfte seg ut av fattigdommen.

Stor takk vil våre mange generøse givere. Uten dere hadde dette prosjektet ikke blitt gjennomført.

Takk til:

 • Lions Club Oslo/Lilleaker
 • Rune Borknes
 • Fusa Sokneråd
 • Strandvik Transport og Maskin
 • Terje Boasson og Eva Schøyen
 • Framo Fusa AS
 • Solar uten grenser

  Les hele rapporten her.

  Det har gjort det mulig for oss å ordne med skoleinformer til elevene. I Sierra Leone er det en plikt at alle elever skal bruke skoleuniform. Det har også økt antall elever fra 200 til 225, da skoleuniformen representerer stolthet og oppmunterer til utdanning. Dette bidrar også familier til å sende flere barn til skole da vi kan hjelpe med å gi barna skoleuniform gratis.
  En del av bidraget ditt har også gått til innkjøp av skolemateriell som bøker og skrivesaker, som igjen har hjulpet barnefamilier som ikke har mulighet til å kjøpe dette selv. De sender sin store takknemlighet til ditt bidrag i deres barns fremtid.
  Tidligere har vi rehabilitert og utvidet skolen vår i Bissau. Veggene i det opprinnelige bygget er reparert. Vi har utvidet skolen med to nye klasserom. Skolen inneholder nå fem klasserom og et personalrom. Så har vi lagt nytt tak på nybygget og reparert taket på den eldste delen av skolen. Før var det jordgulv inne i skolen. Vi har nå støpt gulv i klasserommene og på personalrommet.
  Det gjenstår en del arbeid før vi kan si oss ferdige i denne omgangen. Vi ønsker å male murpussen innvendig i alle rommene. Så trenger klasserommene krittavler. Vi må også snekre nye pulter for å ha nok til alle klasserommene.
  Det er fem landsbyer som sogner til skolen. Alle innbyggerne der er veldig fornøyd med skolen. Ca. 170 barn har skoletilbud i nærområdet sitt. Alternativt skoletilbud er i hovedbyen Bonthe som ligger 3 times gange unna. To av de eldste elevene ved skolen i Bissau har nå begynt på ungdomsskole i Bonthe. Det er vi veldig stolte av!
  Med støtte fra Lionsklubber og private givere har vi tidligere delt ut lamper til lokalbefolkningen. Lampene har stor betydning i et område hvor mørket kommer allerede mellom kl. 19.00 og 20.00.Til nå har vi levert ut ca. 500 lamper til sammen i flere landsbyer.
  Vi har også bygget elevtoaletter, brønn og ladestasjon for telefoner og lamper like ved skolen.
  Organisasjonen vår SLCBO arbeider etter filosofien Help People Help Themselves. I praksis betyr det at vi støtter prosjektene med økonomiske ressurser mens lokalbefolkningen utfører arbeidene. Det medfører stor motivasjon for å fullføre prosjektene. I tillegg får vi ned kostnadene. Vi klarer å bygge våre brønner for 25.000,- kr. Det er ikke uvanlig at slike brønner kan ha en kostnad på 50.000,- kr. i andre prosjekter i andre land i Afrika.
  Organisasjonen vår har så godt som ingen administrasjonskostnader. All støtte går uavkortet til prosjektene. Se www.slcbo.org og på www.facebook.com/slcbo for ytterligere informasjon om organisasjonen og vårt arbeid.

  Bissauskolen ble bygget i 2008.

  Skolen ble påbygget og fikk nytt tak i 2018.

  Skolen ble utvidet med 2 nye klasserom i 2018, totalt nå 4 klasserom og 1 personalrom.
  .

  I 2018 ble hele skolen malt utvendig, og den ble malt innvendig. Klasserommene fikk nye betonggulv, før hadde de jordgulv. Skolen fikk nye arbeidsbord og benker. Man fikk nye tavler, og det ble laget himlinger i klasserommene og i balustraden.

  Elevene ved Bissau barneskole, før ombyggingen begynte.

  Et av klasserommene etter oppussingen.

  Elevene i undervisning

  Elevene bærer stolt de nye skoleuniformene

  Ingen skille mellom gutter og jenter

  I 2018/2019 fikk alle 200 elevene ved Bissauskolen skoleuniformer.

  Elevene fikk skoleåret 2018/2019 mange nye skolebøker som de stolt viser frem.

  Skolemateriell på plass til ivrige elever.