Fusa Sokneråd bygget et toalett på Bissau Toalettene er blitt til med midler fra Fusa sokneråd.

Her kan du lese prosjektrapporten.