OMTALE AV PROSJEKTET:
Den 6. desember 2011, Skrev ABC nyhetene dette om prosjektet vårt:
http://www.abcnyheter.no/nyheter/2011/12/06/hjelpepleier-vil-ha-hjelp-til-skoler-i-sierra-leone
 

HVERDAGSLIV I SIERRA LEONE
Her er en kort video laget av Musu som har vokst opp i London. Hun har filmet sine inntrykk fra sin fars hjemland.Filmen er meget informativ og godt laget. Musu har gitt oss tillatelse til å bruke filmen på siden vår.

Exploring a day in a life of Sierra Leone
http://youtu.be/G-S0uPiKr6U

GRAVIDITET BLAN T TENÅRINGER
Sierra Leone ser virkningene av graviditet blant tenåringer. Sierra Leone har en svært høy mødredødeligheten,beregnet som 970 dødsfall per 100.000 levendefødte.
http://www.ips.org/africa/2011/04/sierra-leone-facing-facts-of-teenage-pregnancy/

DEN POLITISKE SITUASJONEN I SIERRA LEONE
Intervju med President Ernest Bai Koroma på CNN.
http://www.cnn.com/2010/WORLD/africa/10/12/ernest.koroma.sierra.leone/index.html

Du kan lese mer om Sierra Leone på AGI sin side.
http://www.africagovernance.org/africa

GENEREL BEKJEMPELSE AV FATTIGDOM
For å møte behovet for mat i det 21. århundre at man må gi småbønder muligheten til¨å få avkastning på sine avlinger og dermed få et enklere liv. Moravavy Seraphine og hennes datter Maria er eksempler på hva som står på spill.
http://youtu.be/zBtESglw9qU

THE RUAL POVERTY REPORT 2011 gir en helhetlig og omfattende oversikt om fattigdom, dens globale konsekvenser og utsiktene for å utrydde den.
http://www.ifad.org/rpr2011/

 

NEWSARTICLE ABOUT THE SLCBO PROJECT:
6. desember 2011,  ABC news wrote this about our project:
http://www.abcnyheter.no/nyheter/2011/12/06/hjelpepleier-vil-ha-hjelp-til-skoler-i-sierra-leone

DAILY LIFE IN SIERRA LEONE
A short video made by Musu, that grew up in London. She has captured on film impressions from her fathers homeland. The film is very informative and excellent made.
We have the approval from Musu to promote her film on our webpage.
http://youtu.be/G-S0uPiKr6U

 

PREGNANCY AMONG TEENAGERS IN SIERRA LEONE
Sierra Leone are seein the sideeffets to teenpregnancies.  High rate of death amongs young mothers, estimated to 970 deaths per 100.00 births.
http://www.ips.org/africa/2011/04/sierra-leone-facing-facts-of-teenage-pregnancy/

THE POLITICAL SITUATION IN SIERRA LEONE
Interview with Presiden Ernest Bai Koroma on CNN.
http://www.cnn.com/2010/WORLD/africa/10/12/ernest.koroma.sierra.leone/index.html

You can also read more about Sierra Leone on AGI page:
http://www.africagovernance.org/africa

FIGHTING POVERTY
In order to meet the need for food in the 21th. centura, one has to give farmers the opportunity to make a substantial living and by that making living easier.
Moravavy Seraphine and her daughter Maria are examples to what this implicate
http://youtu.be/zBtESglw9qU


THE RUAL POVERTY REPORT
gives a complete picture and overview about what global consekvences poverty makes and how possible it is to overcome it.
http://www.ifad.org/rpr2011/