menskopp

Visste du at mange jenter mister en uke skolegang hver gang de har menstruasjon? Dette er tilfelle på Bonthe Island.
Dette kan vi løse på en enkel og billig måte ved å investere i en menskopp som jentene kan bruke. Disse koster 120 kr pr stk.

Er du interessert i å hjelpe, kan du vippse oss på 530 591.
Vil du vite hvorfor eller hvordan vi har tenkt å legge opp prosjektet, så kan du få mer informasjon med å trykke på Read more. Visste du at mange jenter mister en uke skolegang hver gang de har menstruasjon? Dette er tilfelle på Bonthe Island.

Dette kan vi løse på en enkel og billig måte ved å investere i en menskopp som jentene kan bruke. Disse koster 120 kr pr stk.

Er du interessert i å hjelpe, kan du vippse oss på 530 591.

Om vår menskopp
Menskopp, er for de som ikke vet det, en liten kopp som kan erstatte sanitetsbind. Vi er i dialog med to forhandlere, Freedomscup og Rubycup. I dag koster en menskopp 120 kroner. Vårt mål er å hjelpe 1000 jenter på Bonthe med menskopp. For å få til det, trenger organisasjonen 120.000 kroner
Vi er takknemlige for all den økonomiske støtten vi mottar, og det er selvfølgelig opp til dere hvor mye dere eventuelt ønsker å bidra med.

Hvorfor ønsker vi å tilby menskopper til jentene på Bonthe?
Jenter har en ekstra utfordring når man sammenligner med gutter, og det er menstruasjon. En familie som har svært liten inntekt, må gjøre prioriteringer. Dette gjelder familiene som hører til skolen vår på Bonthe Island og skolen i Bonthe by der mange av elevene våre fortsetter etter grunnskolen. En utgiftspost som blir bortprioritert er sanitetsbind. Jentene bruker derfor gamle kluter eller håndkle under menstruasjonen. Som et resultat av dette, vil mange av jentene ta fri fra skolen under menstruasjonsperioden. De føler seg usikre på om beskyttelsen holder gjennom en skoledag, og det er i tillegg uhygienisk. Vi ønsker å gi de en mulighet slik at det ikke går utover hverdagen deres og oppmøte på skolen.

Hvordan skal utdelingen foregå?
Menskopp kan man få kjøpt mange steder, men vi har valgt ut de som selger de med tanke på at dette skal deles ut til jenter som vokser opp i områder der læren om kroppen er dårlig. Opplæringen vil bestå av grupper som vil lære om selve menstruasjonen, og hvorfor vi har menstruasjon (reproduksjon). Det vil inneholde lærdom om hygiene og fordelene med menskopp. Grupper er satt sammen slik at man kan stille spørsmål og få i gang samtaler rundt dette. Dette vil bryte ned noen tabuer som det dessverre er mange av.
Denne typen opplæring bygger først og fremst på at vi ønsker å lære opp mødre/pleiere og kvinnelige lærere. Andre fase er grupper av lærlinger – jenter/unge kvinner som er elever. Blant de forskjellige gruppene vil man også lage et nettverk som skal støtte hverandre gjennom hyppige møter / sosiale medier slik at man kan rette opp eventuelle tvil og bekymringer.

Hvem er ansvarlig for opplæringen?
Den pedagogiske opplæringen vil bli utført av SLCBO i samarbeid med jenter/kvinner som etterhvert vil få egen erfaring med bruk av menskopp samt helsepersonell. De vil sammen kunne legge opp den beste måten å håndtere dette på som er tilpasset disse landsbyene.

Hvem har ansvaret for prosjektet? Jobber han/hun/de innenfor feltet?
90 % av prosjektdeltakerne er basert på Bonthe Island. Alle programmer og aktiviteter håndteres av prosjektkoordinatoren som støttes av andre deltakere.

Hvem vil fungere som støttenettverk / permanent kontaktperson (er) for brukerne på stedet?
Hele personalet vil fungere som støttenettverk. Den faste kontaktpersonen på stedet vil være prosjektansvarlig. Han/hun har ansvaret for å nettverke med forskjellige grupper lærlinger og kolleger. Han/hun vil også være ansvarlig for oppfølging og rapportering.

Det er viktig at jentene lærer å bruke menskoppen på riktig måte. Dette vil forklares og vises ved hjelp av video. Videoene lagrer vi på minnekort slik at det kan vises på telefoner eller nettbrett. Det er ingen tv i området der skolen vår er lokalisert. Som tidligere nevnt, vil man legge stor vekt på hygiene, bl.a. riktig håndvask. Det er ikke vanlig å bruke såpe ved håndvask. Man vil derfor ha egne kjeler til å rengjøre menskoppen, slik at de kan kokes og holdes rene. Man vil også forklare hvordan man skal ta vare på en menskopp til neste gang den er i bruk.

Vi vil be de som driver prosjektet om en foreløpig rapport etter 6 måneder. Vi vil sette opp punkter om erfaringer, hvordan dette har blitt mottatt og deler av prosjektet blir vurdert slik at vi kan være sikre på at vi formidler slik best mulig informasjon og opplæring.

Prosjektansvarlig vil annenhver måned ha ansvaret for å registrere følgende:

 • Navnet på skolen/jentene.
 • Spesifikke prosjektaktiviteter
 • Vurderinger av aktiviteter
 • Støtte gitt av mødre/pleiere og jentenes lærere
 • Innflytelse fra venner/likemenn
 • Jentenes selvtillit
 • Registrere endringer
 • Utfordringer
 • Tiltak igangsatt
 • Brukerstøtte og oppfølging for å sikre riktig bruk
 • Brukererfaring og tilpasse veiledning basert på tilbakemeldinger.
 • Vi er i dialog med to leverandører av menskoppene Freedomscup og Rubycup.

  Vi håper at dette vekket interesse hos dere, og at dere vil være med på å bidra til en tryggere hverdag for disse jentene.
  Se våre nettsider www.slcbo.org og på www.facebook.com/slcbo for mer informasjon om organisasjonen og prosjektene våre.
  SLCBO har tilnærmet null i administrasjonskostnader. All støtte går uavkortet til prosjektene.

  Med vennlig hilsen

  Isaac H Mansaray
  Leder av SLCBO