vannpumpe

Vannpumpe drevet av solenergi til skolen i Bonthe.

I fjor ble det bygget en brønn på skolen i Bonthe i Sierra Leone. Brønnen har vært i bruk, men mangler en vannpumpe. Vi har ønsket å montere en vannpumpe av flere årsaker. Det er alltid barna sin jobb å hente vann, og en pumpe vil gjøre jobben enklere og tryggere. Renslighet er også viktig. Det er vanlig med kolerautbrudd i Sierra Leone. Dårlig vannkvalitet er den største smittekilden. En vannpumpen vil lukke brønnen slik at vannet i brønnet rent.

Vi har nå vært så heldige å få hjelp av Jone Bøhren og brønnen er under bestilling . Jone tok initiativ til en privat innsamling for å finansiere pumpen. Med hjelp fra venner og kollegaer har han samlet inn 14 000 kr. Dette dekker vannpumpe, solcellepanel og montering. Pengene er satt inn på konto til SLCBO øremerket vannpumpe. Jone planlegger å reise til Bonthe i november for å bistå organisasjonen.

I tillegg til Jone vil vi takke; Lisa Askvik, Anne Sturød og Marte Kaasa Amtsen