Fagforbundet Gamle OsloFagforbundet (trade unions) Gamle Oslo has been helpful with financial support and has given 5000 NOK. This has been used to repair the roof of the school so that now there are 4 classrooms for protection from sun and rain. In addition, we have many individuals who give every month a fixed amount. This allows SLCBO can purchase matriel to the students. You are our main supporters. Thank you! Siblings Randy Bratt on Skarnes and Roger Paulsen at Nes in Romerike have shown great interest and commitment to the organization. They have donated a container to the organization that is used to store all the clothes we collect. Villgunn Eek from Filtvet has also shown a great commitment to the organization.

We are very grateful to contributers to our NOK 50.000 appeal Lions club of Lilleaker donated NOK 8.000 Lions club Bygdøy dontated NOK 3.000 Fagforbundet (trade unions) Gamle Oslo dontated 10.000

rotary club

We are very grateful to contributersFagforbundet Gamle Oslo

Fagforbundet i Bydel Gamle Oslo har vært behjelpelige med økonomisk støtte og har gitt 5000 NOK. Dette har blitt brukt til å utbedre taket på skolen slik at nå er det 4 klasserom som beskyttelse fra sol og regn. I tillegg har vi mange privatpersoner som hver måned gir et fastbeløp. Dette gjør at SLCBO kan kjøpe inn matriel til elevene. Dere er våre viktigste støttespillere.  Tusen takk! Søsknene Randi Bratt på Skarnes og Roger Paulsen på Nes på Romerike har vist stor interesse og engasjement for organisasjonen. De har donert bort en container til organisasjonen som brukes til oppbevaring av alle de klærne vi samler inn. Villgunn Eek fra Filtvet har også vist en flott innsats for organisasjonen.

Lions Norge

Vi er takker for de økonomiske bidragene vi har fått for å totalt samle inn 50.000 kr til å dekke kostnader til sending av container Lions Lilleaker som gav 8.000 kr Lions Bygdøy gav 3.000 kr Fagforbundet i Gamle Oslo bydel gav 10.000 kr. Her er cirka 5.000 blitt brukt til skolen og 5.000 vil bli brukt for å betale utgifter ved transport av container. I tillegg har vi våre faste givere  som hver måned gir et fastbeløp. Dette gjør at SLCBO skaffe skolematriale bl.a tavler, skrivebøker og penner/ blyanter og dette vil bli tatt med ved neste besøk til som er i planlagt i september 2011. Vi er svært heldige som har dere med på laget. Tusen takk!

rotary club

Vi er svært heldige som har dere med på laget. Tusen takk!