There will be rooms and locations that can be used by groups and classes, visiting from ex Norway. Here you will find oppurtunities to have gatherings for the porpuse of learning and planning while staying in Bonthe
The facilites can also be used for more social gatherings, such as weddings or other events that will provide income for SLCBO to run the center. This will be a good learning experience for those who are apprentices at the place.Det vil være lokaler som kan brukes av skoleklasser eller grupper f.eks. fra Norge. Her vil det være mulighet for samlinger for å legge opp læring, planlegging av oppholdet. Den kommersielle delen av det, vil være bryllup eller andre store begivenheter som vil skaffe SLCBO inntekter til å drive senteret. Dette gir god læring for de som har praksisplasser ved stedet.