Det vil være lokaler som kan brukes av skoleklasser eller grupper f.eks. fra Norge. Her vil det være mulighet for samlinger for å legge opp læring, planlegging av oppholdet. Den kommersielle delen av det, vil være bryllup eller andre store begivenheter som vil skaffe SLCBO inntekter til å drive senteret. Dette gir god læring for de som har praksisplasser ved stedet.