Som nevnt innledningsvis er jorda, vannet og fiskene der. Jordbruket i dag funger dårlig da bøndene har lite utstyr til å drive effektivt jordbruk.  De lever nå fra hånd til munn. Organisasjon ønsker å komme i kontakt med frivillige bønder eller andre som kan stille med aktuelt utstyr eller som kan formidle kontakt. Organisasjonen vil også søke om økonomisk støtte. Det er allerede utnevnt en leder for jordbruket, en lokal leder. Han vil sammen med frivillige fra Norge gi  bøndene, da primært kvinnene en sjanse til å komme i gang med effektivt jordbruk. Det vil satses  på dyrking av to viktige matvarer i Sierra Leone, cassava og ris. Dette er også to matvarer som befolkningen har et forhold til og som alle har spist fra generasjoner til generasjoner. I Bonthe er det kvinnene som primært driver jordbruket, mens mennene driver fiske. Utstyr som vil være aktuelt er Traktorer, traktorer med småmaskin, Traktorer med harv, gravemaskin, minilaster.

English text missing