Vår visjon er å hjelpe barn i Sierra Leone fra alderen 6 til 16 til å få en fullverdig skolegang. Vi skal også hjelpe kvinnene til å bli økonomisk uavhengige

For å oppnå disse visjonene, vi har satt oss følgende mål:

  • Bygge skoler
  • Bidra med de nødvendige ressurser for å oppnå dette for alle barn i alderen 6-16
  • Støtte prosjekter og initiativ som bidrar til produktivitet og inntekt for kvinner