In Sierra Leone, there is great need for the provision of basic social amenities including clothing. This situation has been made worse especially due to the decade long civil war that plagued this country. During the war, the homes of thousands of people were burnt and destroyed making them into refugees and internally displaced persons. With the end of the war, many of these displaced persons and refugees returned home in a devastated state. This situation has, coupled with the general poverty in the country, drastically increased the demand for clothing amongst the general citizenry. This need for clothing makes ready-made market for second hand clothing. Due to their low income status, many Sierra Leoneans go in for second hand clothing in their bid to satisfy their clothing desire. For them it is never a choice between second hand clothing and new ones. It is a choice between using second hand clothes and shoes and having no clothes or shoes.  It is as a result of this, that Bonthe Community Based Organization – Help People Help Themselves has been soliciting and selling second hand clothing and shoes to the people of Sierra Leone in general and Bonthe in particular. This sale has two main objectives. Firstly, it provides the most needed clothing for members of the various communities in which the organization operates at a cost recovery basis while at the same time funds raised from these sales are used to sustain the various developmental projects the organization undertakes. In some cases, Help People Help Themselves even provides bales of clothes to communities affected by natural disaster. For instance residents of villages engulf by fire are often considered as mostly in need and are therefore given clothes free. In situations where the clothes are not enough, quality clothes and shoes are bought from local shops and then donated to particularly children. At present, Help People Help Themselves has embarked on providing school and learning materials for primary school pupils in Bonthe Island.  The main sources of these materials include donor support from well wishers of the organization and returns made from the sales of second hand clothing and shoes donated to the organization. It is the belief of volunteers of Help People Help Themselves that for the sustainability of its numerous projects, fund raising activities need to be undertaken through which the organization will be able to maintain its project. This is particularly aims at reducing the level of dependency the organization will have on donors and sponsors. Also significant is that the sale of second hand clothes and shoes in the Bonthe community also contributes in strengthening the local economy. When Help People Help Themselves receives a consignment of second hand clothes and shoes several other local clothe and shoe shops drastically reduce their expensive prices. This as a result increases the cash flow in the community and helps bolster the micro economy of the township. For the continuity of the sale of second hand clothes and shoes however, and subsequently projects undertaken by the organization, Help People Help Themselves is soliciting the donations of second hand clothes and shoes to help sustain its development projects as well as provide affordable but worthy goods to much needed community members. Contact us for delivery of such by using our contact form or by phone: +47 95021584. Thank you for your contribution!

I Sierra Leone er det sterkt behov for grunnleggende nødvendigheter, som klær og sko.Denne situasjonen har forverret seg med den lange borgerkrigen som har preget landet. Under krigen ble tusenvis av hjem og hus ødelagt og menneskene ble tvunget til å flykte. Når krigen sluttet og menneskene vendte tilbake til sine hjem, ble de møtt av skrekkelige syn. Denne situasjonen sammen med den allerede fattige situasjonen for landet, har økt etterspørselen etter klær og sko blant befolkningen. Dette har skapt et marked for salg av brukte klær. På grunn av den lave statusen i lønn, har mange Sierra Leonere vært nødt til å basere seg på brukte klær for å finansiere det de trenger. De har i grunnen ikke annet valg for alternativet er å ikke ha klær og sko i det hele tatt. Det er som et resultat av dette at Bonthe Community Based Organization – Help People Help Themselves, har vært delaktig i å selge brukte klær og sko til befolkningen i Sierra Leone, og til Bonthe i særdeleshet.

Dette prosjektet har to hovedmål.

Hovedmål

Først å skaffe til veie nødvendig klær til befolkningen i de forskjellige landsbyene og her har organisasjonen ansvar for at penger som kommer inn fra dette salget brukes til å finansiere prosjektene som går inn under organisasjonen. Noen ganger vil også organisasjonen samle inn og donere klær gratis til områder som er sterkt angrepet av naturkatastrofer. Det kan være landsbyer som har vært utsatt for brann. Hvis det visere seg at mengden av klær ikke er nok til alle, vil vi kjøpe inn klær fra lokale butikker og donere, spesielt til barn. Help People Help Themselves har for tiden som mål å skaffe til veie skoleplasser og lærebøker for barneskole elever i Bonthe. Finansieringen til dette kommer fra våre støttemedlemmer og penger som vi får inn fra brukte klær og sko vi selger, donert til organisasjonen.

Andre mål

For at vi skal kunne opprettholde og aktivisere våre prosjekter, vil vi også fokusere på at vi skal kunne skaffe mer penger til veie fra våre egne salg og aktiviteter og være mindre avhengig av at folk doneren penger. Salg av brukte klær og sko vil også styrke den lokale økonomien i Bonthe. Når Help People Help Themselves mottar en betydelig mengde klær og sko vil dette bidra til at de lokale handelsmennene må senke sine priser på grunn av konkurransen. Dette øker pengetilstrømmingen i landsbyen og vil forbedre økonomien. For at vi skal kunne fortsette med å selge brukte klær og sko, Help People Help Themselves har da satt igang et innsamlingsprosjekt av brukte klræ og sko nettopp med det formål å kunne skaffe til veie det befolkningene trenger i de utsatte landsbyene Derfor trenger vi den hjelp og tar i mot alt som du ikke måtte trenge av brukte klær og sko. Ta kontakt med oss for avhenting enten via vårt kontaktskjema her eller på telefonnummer: 95021584 Takk for ditt bidrag!