I Sierra Leone er det sterkt behov for grunnleggende nødvendigheter, som klær og sko.Denne situasjonen har forverret seg med den lange borgerkrigen som har preget landet. Under krigen ble tusenvis av hjem og hus ødelagt og menneskene ble tvunget til å flykte. Når krigen sluttet og menneskene vendte tilbake til sine hjem, ble de møtt av skrekkelige syn. Denne situasjonen sammen med den allerede fattige situasjonen for landet, har økt etterspørselen etter klær og sko blant befolkningen. Dette har skapt et marked for salg av brukte klær. På grunn av den lave statusen i lønn, har mange Sierra Leonere vært nødt til å basere seg på brukte klær for å finansiere det de trenger. De har i grunnen ikke annet valg for alternativet er å ikke ha klær og sko i det hele tatt. Det er som et resultat av dette at Bonthe Community Based Organization – Help People Help Themselves, har vært delaktig i å selge brukte klær og sko til befolkningen i Sierra Leone, og til Bonthe i særdeleshet.

Dette prosjektet har to hovedmål.

Hovedmål

Først å skaffe til veie nødvendig klær til befolkningen i de forskjellige landsbyene og her har organisasjonen ansvar for at penger som kommer inn fra dette salget brukes til å finansiere prosjektene som går inn under organisasjonen. Noen ganger vil også organisasjonen samle inn og donere klær gratis til områder som er sterkt angrepet av naturkatastrofer. Det kan være landsbyer som har vært utsatt for brann. Hvis det visere seg at mengden av klær ikke er nok til alle, vil vi kjøpe inn klær fra lokale butikker og donere, spesielt til barn. Help People Help Themselves har for tiden som mål å skaffe til veie skoleplasser og lærebøker for barneskole elever i Bonthe. Finansieringen til dette kommer fra våre støttemedlemmer og penger som vi får inn fra brukte klær og sko vi selger, donert til organisasjonen.

Andre mål

For at vi skal kunne opprettholde og aktivisere våre prosjekter, vil vi også fokusere på at vi skal kunne skaffe mer penger til veie fra våre egne salg og aktiviteter og være mindre avhengig av at folk doneren penger. Salg av brukte klær og sko vil også styrke den lokale økonomien i Bonthe. Når Help People Help Themselves mottar en betydelig mengde klær og sko vil dette bidra til at de lokale handelsmennene må senke sine priser på grunn av konkurransen. Dette øker pengetilstrømmingen i landsbyen og vil forbedre økonomien. For at vi skal kunne fortsette med å selge brukte klær og sko, Help People Help Themselves har da satt igang et innsamlingsprosjekt av brukte klræ og sko nettopp med det formål å kunne skaffe til veie det befolkningene trenger i de utsatte landsbyene Derfor trenger vi den hjelp og tar i mot alt som du ikke måtte trenge av brukte klær og sko. Ta kontakt med oss for avhenting enten via vårt kontaktskjema her eller på telefonnummer: 95021584 Takk for ditt bidrag!