Tanken bak dette, er at ungdom kan komme til et sted med jevn strømtilgang og mulighet for å lære seg bruk av pc. Ikke alle har anledning til selv å skaffe seg pc eller laptop. Her vil de ha tilgang til både internett og samvær i et trygt miljø. Det å beherske pc er en viktig forutsetning for jobbmuligheter og en viktig faktor av det å være ung. Med bevisste voksne til stede, vil det bli lagt vekt på hvordan presentere seg selv på internett i sosialemedier som f.eks. Facebook.