Medieverkstedenes målgruppe er barn og unge. Senterets hovedmål er å gi de et trygt samlingsted og at de kan få sjansen til å lære ferdigheter de ikke vil ha muligheter på egenhånd. Det å skape mediabevisste ungdommer i stedet for relativt ukritiske mediakonsumenter, vil bli et lite bidrag til å skape en motvekt til et samfunn som blir overflommet av billig tv, men det viktigste er at ungdom skal få tilhørighet på et sted med gode voksne. Sierra Leone har en ung befolkning og det er stor arbeidsledighet. Det er derfor viktig at noen fanger opp disse med aktiviteter som kan engasjere dem. Metoden er god kjent og velykket i Norge og andre steder i verden og vi ser ingen hindring for at dette også skal fungere i Sierra Leone. Opplegget vil bli startet med hjelp fra folk som har god og lang erfaring fra Norge og videreført til lokale voksne som har den gnisten som skal til for lede dette.