Help People Help Themselves (Hjelpe folk hjelpe seg selv) er en veldedighetsorganisasjon forankret i samfunnet. Den er etablert for å gi grunnleggende støtte for de mindre privilegerte og vanskeligstilte. Denne organisasjonen ble opprettet for å gi befolkningen i Sierra Leone en mulighet til å komme i gang igjen etter krigens virkninger.

Ved å ha fokus på kvinner og barn som er den mest sårbare gruppen, håper organisasjonen å styrke selvtilliten og gjøre de uavhengige.I dag støtter organisasjonen landsbyen Bissau Village med å gi dem med moderne skolestrukturen og møbler. Bissau er en landsby ca 10 km gange fra Bonthe Town i Sherbro Island, Sør Sierra Leone.

Med en tilnærmet befolkning på rundt 200 personer, er det en av de største landsbyene på øya og som landsbyene rundt ser på som et sentrum. Det er mye på grunn av Bissau er de eneste som har en grunnskole..Mer enn 160 barn kommer til skolen kommer fra 7 andre landsbyer rundt Bissau. Skolebygningen er laget av leire og gress som ikke tåler store nedbørsmengder som kommer i regntiden. Etter ti år lange borgerkrigen i dette landet, var det mange av barna som ble forlatt.

Dette er de som skal lede i fremtiden. Øya Bonthe er hardere rammet enn mange områder ellers i landet. Hvis denne situasjonen fortsetter vil disse barna vil ha lite annet valg enn å ty til nasking, lommetyveri, gambling og vold, aktiviteter som ble en vanlig overlevelsesmetode under borgerkrigen.

Man bør huske at mange ble brukt som barnesoldater under krigen. Disse barna er nå unge voksne eller småbarnsforeldre. Det blir desto enda viktigere å få en endring i samfunnet slik at man hindre at de gjennopptar det livet de overlevde på under krigen og at dette videreføres til deres barn.

Det er grunnen for at Help People Help Themselves ber om pengestøtte for bygging av en skolebygning med fire klasserom som vil gi plass til elever og lærere. Ved å støtte dette prosjektet, hjelper man de som nå bor i Bissau og landsbyene rundt til å klare å komme seg etter krigen.

Dette prosjektet vil også styrke motivasjonen til lærerne ved å bli værende på øya i stedet for å ta seg jobb der forholdene ligger bedre til rette. Inntil det nye bygget er ferdig, har Help People Help Themselves sørget for at den midlertidig skolebygningen har fått bølgeblikk tak. I tillegg betaler Help People Help Themselves nå lønn til to lærerstillinger.