Fiskelivet i Bonthe er rikt. Og før krigen var fiskeindustrien på topp. En kan bla finne Catfisk. Satsningsområdet her vil bli å skaffe fiskerne egnete fiskebåter og nødvendig utstyr. I dag har fiskerne småbåter, som ofte er i dårlig stand. Et mål vil være å skaffe solide småbåter som kan disponeres av fiskerne. Disse båtene vil også kunne brukes som framkomstmiddel av barna til skolen. Fiskerne vil selv holde seg med fisk, men også da ha muligheten til å selge videre på markedet, og etter hvert etablere seg en selvstendig virksomhet. Med større båter er også samarbeid blant fiskerne lettere. Organisasjonen søker etter frivillige fiskere i Norge som kan bidra med båter og utstyr.