ENGLISH TEXT!!!!!!!

1.Jar Skoles Musikkorps

Nettside: http://www.jarskole.no

2.Karlsrud Skoles Musikkorps

Nettside: http://www.karlsrudmusikkorps.no

3. Ljan Skoles Musikkorps

Nettside: http://www.lsm.no/

4. Majorstua skole /Peik Skolekorps

Nettside: http://www.majorstua.gs.oslo.no

5. Abildsø Skoles Musikkorps

Nettsiden: http://www.abildso.no

6. Marienlyst Skoles Musikkorps

Nettsiden: http://www.msmk.no

7. Oppsal Skoles Musikkorps

Nettsiden: http://www.oppsalskolekorps.org

8. Nordstrandskolenes Musikkorps

Nettsiden: http://www.nsmk.no

9.Ullevål Skoles Musikkorps

Nettsiden: http://www.usm.no

10. Bekkelaget Skoles Musikkorps

Nettside: http://www.bsmkorps.info

VÅRE BIDRAGSYTERE

I 2010 fikk klær og sko fra flere loppemarked Vi vil gjerne si tusen takk. Dette er et viktig bidrag for oss.

1.Jar Skoles Musikkorps

Nettside: http://www.jarskole.no

2.Karlsrud Skoles Musikkorps

Nettside: http://www.karlsrudmusikkorps.no

3.Lilleaker Skoles Musikkorps

Nettside: http://www.lillaker.info

4. Ljan Skoles Musikkorps

Nettside: http://www.lsm.no/

5. Abildsø Skoles Musikkorps

Nettsiden: http://www.abildso.no

6. Oppsal Skoles Musikkorps

Nettsiden: http://www.oppsalskolekorps.or

7. Nordstrandskolenes Musikkorps

Nettsiden: http://www.nsmk.no

I 2011 gjentok vi ringerunden og fikk god respons. Vi takker så mye for velvillighet og bidrag til følgende:

1.Jar Skoles Musikkorps

Nettside: http://www.jarskole.no

2.Karlsrud Skoles Musikkorps

Nettside: http://www.karlsrudmusikkorps.no

3. Ljan Skoles Musikkorps

Nettside: http://www.lsm.no/

4. Majorstua skole /Peik Skolekorps

Nettside: http://www.majorstua.gs.oslo.no

5. Abildsø Skoles Musikkorps

Nettsiden: http://www.abildso.no

6. Marienlyst Skoles Musikkorps

Nettsiden: http://www.msmk.no

7. Oppsal Skoles Musikkorps

Nettsiden: http://www.oppsalskolekorps.org

8. Nordstrandskolenes Musikkorps

Nettsiden: http://www.nsmk.no

9.Ullevål Skoles Musikkorps

Nettsiden: http://www.usm.no

10. Bekkelaget Skoles Musikkorps

Nettside: http://www.bsmkorps.info

11.Lilleaker Skoles Musikkorps

Nettside: http://www.lillaker.info

12. Sagene Skoles Musikkorps

Nettside: http://www.korpsweb.net/korps/sageneskolesmusikkorps/

13.Bjølsen Skoles Musikkorps

Nettside: http://www.bjolsen.gs.oslo.no

14. Oslo International School FAU

Nettside: http://www.oslointernationalschool.no

15. Sagene Skoles Musikkorps

Nettside: http://www.korpsweb.net

1.Jar Skoles Musikkorps

Nettside: http://www.jarskole.no

2.Karlsrud Skoles Musikkorps

Nettside: http://www.karlsrudmusikkorps.no

3. Ljan Skoles Musikkorps

Nettside: http://www.lsm.no/

4. Majorstua skole /Peik Skolekorps

Nettside: http://www.majorstua.gs.oslo.no

5. Abildsø Skoles Musikkorps

Nettsiden: http://www.abildso.no

6. Marienlyst Skoles Musikkorps

Nettsiden: http://www.msmk.no

7. Oppsal Skoles Musikkorps

Nettsiden: http://www.oppsalskolekorps.org

8. Nordstrandskolenes Musikkorps

Nettsiden: http://www.nsmk.no

9.Ullevål Skoles Musikkorps

Nettsiden: http://www.usm.no

10. Bekkelaget Skoles Musikkorps

Nettside: http://www.bsmkorps.info

VÅRE BIDRAGSYTERE

I 2010 fikk klær og sko fra flere loppemarked Vi vil gjerne si tusen takk. Dette er et viktig bidrag for oss.

1.Jar Skoles Musikkorps

Nettside: http://www.jarskole.no

2.Karlsrud Skoles Musikkorps

Nettside: http://www.karlsrudmusikkorps.no

3.Lilleaker Skoles Musikkorps

Nettside: http://www.lillaker.info

4. Ljan Skoles Musikkorps

Nettside: http://www.lsm.no/

5. Abildsø Skoles Musikkorps

Nettsiden: http://www.abildso.no

6. Oppsal Skoles Musikkorps

Nettsiden: http://www.oppsalskolekorps.or

7. Nordstrandskolenes Musikkorps

Nettsiden: http://www.nsmk.no

I 2011 gjentok vi ringerunden og fikk god respons. Vi takker så mye for velvillighet og bidrag til følgende:

1.Jar Skoles Musikkorps

Nettside: http://www.jarskole.no

2.Karlsrud Skoles Musikkorps

Nettside: http://www.karlsrudmusikkorps.no

3. Ljan Skoles Musikkorps

Nettside: http://www.lsm.no/

4. Majorstua skole /Peik Skolekorps

Nettside: http://www.majorstua.gs.oslo.no

5. Abildsø Skoles Musikkorps

Nettsiden: http://www.abildso.no

6. Marienlyst Skoles Musikkorps

Nettsiden: http://www.msmk.no

7. Oppsal Skoles Musikkorps

Nettsiden: http://www.oppsalskolekorps.org

8. Nordstrandskolenes Musikkorps

Nettsiden: http://www.nsmk.no

9.Ullevål Skoles Musikkorps

Nettsiden: http://www.usm.no

10. Bekkelaget Skoles Musikkorps

Nettside: http://www.bsmkorps.info

11.Lilleaker Skoles Musikkorps

Nettside: http://www.lillaker.info

12. Sagene Skoles Musikkorps

Nettside: http://www.korpsweb.net/korps/sageneskolesmusikkorps/

13.Bjølsen Skoles Musikkorps

Nettside: http://www.bjolsen.gs.oslo.no

14. Oslo International School FAU

Nettside: http://www.oslointernationalschool.no

15. Sagene Skoles Musikkorps

Nettside: http://www.korpsweb.net

De som har gitt oss sine bidrag, jobber selv med å skaffe penger og midler til sin virksomhet. Vi ønsker dere alle lykke til i det videre arbeidet.