Toilet for Bissau Community by SLCBO

Fosa sokneråd gave us the great oppertunity to built toilet fasilities for the children school in Bissau. The moment couldn’t have been better when the whole nation was concern about hygiene because of the Ebola, we could help the community to build toilets. Just before we could finalze the project, we were lack of money. Fagforbundet stept up and gave us the rest. Thanks, to both of you.

Here you can read the project report.Fosa sokneråd gav oss muligheten til å bygge vannklosett. Dette var da usikkerheten rundt Ebola var som størst i Sierra Leone, og det var en god følelse å kunne få bygge toalett. Et viktig steg i forhold til hygiene samtidig som det var stort fokus på hygiene nasjonalt i Sierra Leone som håndvask med klorvann. Vi manglet noe penger for å komme helt i mål, og da kom Fagforbundet og bidro med resten.  Bilder av hele byggeprosessen er lagt ut.

Her kan du lese prosjektrapporten.