repair-school-roof

Report from rehabilitation and expansion of school in Bissau, Bonthe
in Sierra Leone

Sierra Leone Community Based Organization (SLCBO) works for disadvantaged and poor people in Sierra Leone. Our overall goal is that, through cooperation with SLCBO, they can lift themselves out of poverty.
Thank you very much for all the financial support we have received from Lions Club Oslo / Lilleaker and Fusa Sokneråd! It has enabled us to rehabilitate and expand our school in Bissau. The walls of the original building have now been repaired. We have extended the school with two new classrooms. The school now contains five classrooms and a staff room. We also thanked the newly built and repaired roof for the oldest part of the school. Before, there was a soil in the school. We have now molded floors in the classrooms and in the staff room.

Read the full report hererepair-school-roof

Rapport fra rehabilitering og utvidelse av skolen i Bissau, Bonthe
i Sierra Leone

Sierra Leone Community Based Organisation (SLCBO) arbeider for vanskeligstilte og fattige mennesker i Sierra Leone. Vårt overordnede mål er at de, gjennom samarbeid med SLCBO, kan løfte seg ut av fattigdommen.
Tusen takk for all økonomisk støtte vi har fått fra Lions Club Oslo/Lilleaker og Fusa Sokneråd! Det har gjort det mulig for oss å rehabilitere og utvide skolen vår i Bissau. Veggene i det opprinnelige bygget er nå blitt reparert. Vi har utvidet skolen med to nye klasserom. Skolen inneholder nå fem klasserom og et personalrom. Vi også lagt nytt tak på nybygget og reparert taket på den eldste delen av skolen. Før var det jordgulv inne i skolen. Vi har nå støpt gulv i klasserommene og på personalrommet.

Les hele rapporten her