repair-school-roof

Rapport fra rehabilitering og utvidelse av skolen i Bissau, Bonthe
i Sierra Leone

Sierra Leone Community Based Organisation (SLCBO) arbeider for vanskeligstilte og fattige mennesker i Sierra Leone. Vårt overordnede mål er at de, gjennom samarbeid med SLCBO, kan løfte seg ut av fattigdommen.
Tusen takk for all økonomisk støtte vi har fått fra Lions Club Oslo/Lilleaker og Fusa Sokneråd! Det har gjort det mulig for oss å rehabilitere og utvide skolen vår i Bissau. Veggene i det opprinnelige bygget er nå blitt reparert. Vi har utvidet skolen med to nye klasserom. Skolen inneholder nå fem klasserom og et personalrom. Vi også lagt nytt tak på nybygget og reparert taket på den eldste delen av skolen. Før var det jordgulv inne i skolen. Vi har nå støpt gulv i klasserommene og på personalrommet.

Les hele rapporten her