skolen på Bonthe

Velkommen til Sierra Leone Community Based Organization

Formålet til organisasjonen er i hovedsak å hjelpe befolkningen i Bonthe (spesielt kvinner og barn) til å klare seg selv. Bonthe er en øy som ligger sør i Sierra Leone. Det langsiktige målet for organisasjonen er at Bonthe skal få muligheten til å opparbeide seg et velfungerende samfunn, hvor de voksne har arbeid som de kan leve av over tid, og barna får muligheten til gå på skole.

Barnskoler i regi av SLCBO.

Nye vannpumper med rent vann på Bonthe i regi av SLCBO.

Solcellelamper erstatter parafinlamper på Bonthe i regi av SLCBO.