Formålet til organisasjonen er i hovedsak å hjelpe befolkningen i Bonthe (spesielt kvinner og barn) til å klare seg selv. Bonthe er en øy som ligger sør i Sierra Leone. Det langsiktige målet for organisasjonen er at Bonthe skal få muligheten til å opparbeide seg et velfungerende samfunn, hvor de voksne har arbeid som de kan leve av over tid, og barna får muligheten til gå på skole. Da organisasjonen er helt i startfasen, vil vi først konsentrere seg om å opprettholde og videreutvikle et hjelpetiltak som allerede er i gang på Bonthe barneskole. Vi vil fokusere på dyrking av cassava og ris, slik at de kan få et velfungerende samfunn.
Formålet til organisasjonen er i hovedsak å hjelpe befolkningen i Bonthe (spesielt kvinner og barn) til å klare seg selv. Bonthe er en øy som ligger sør i Sierra Leone. Det langsiktige målet for organisasjonen er at Bonthe skal få muligheten til å opparbeide seg et velfungerende samfunn, hvor de voksne har arbeid som de kan leve av over tid, og barna får muligheten til gå på skole. Da organisasjonen er helt i startfasen, vil vi først konsentrere seg om å opprettholde og videreutvikle et hjelpetiltak som allerede er i gang på Bonthe barneskole. Vi vil fokusere på dyrking av cassava og ris, slik at de kan få et velfungerende samfunn.Formålet til organisasjonen er i hovedsak å hjelpe befolkningen i Bonthe (spesielt kvinner og barn) til å klare seg selv. Bonthe er en øy som ligger sør i Sierra Leone. Det langsiktige målet for organisasjonen er at Bonthe skal få muligheten til å opparbeide seg et velfungerende samfunn, hvor de voksne har arbeid som de kan leve av over tid, og barna får muligheten til gå på skole. Da organisasjonen er helt i startfasen, vil vi først konsentrere seg om å opprettholde og videreutvikle et hjelpetiltak som allerede er i gang på Bonthe barneskole. Vi vil fokusere på dyrking av cassava og ris, slik at de kan få et velfungerende samfunn.
Arbeidet til organisasjonen vil i første omgang bestå av frivillig innsats fra Norge. Organisasjonen SLCBO  har mange mål og ønsker, som du kan lese kan lese mer om på linkene.Help people help themselves er en anarkjent metode hvordan bistå et lokal samfunn til å restituere seg. Dette er ideer som SLCBO vil følge. Organisasjonen skal ha et senter der bøndene kan komme for få veiledning i oppstarten, samt hjelp med nødvendig utstyr. Organisasjonen vil legge vekt på øyas tradisjoner med jordbruk og bruke den eldre generasjonen til å lære opp de yngre. Ved å ivareta befolkningens tradisjonelle metode, samtidig innføre moderne metoder, vil bøndene kunne få en effektiv produksjon som kan vedvare over tid. Organisasjonen vil styrke befolkningens kunnskap om hvor viktig det er å ta vare på naturen og det opprinnelige miljøet på Bonthe. Dyrelivet og store deler av vegetasjonen skal bestå, dette er noe befolkningen må bli mer bevisst på. Slik situasjonen er nå, tas det dessverre ikke særlig hensyn til naturen og miljø. SLCBO mener at det er et viktig for et hvert prosjekt av denne typen å skaffe seg en inntektskilde som ikke baserer seg på donasjon fra velvillige organisasjoner eller privatpersoner. Dette er med på å gjøre prosjektet på sikt selvgående. Derfor har SLCBO  kjøpt en tomt i nærheten av Freetown,  området heter River No 2. Her skal det bygges et senter som skal inneholde ungdom- og kultursenter, konferansesenter og muligheter for tilreisende å bo i kortere perioder. Senteret skal drives av prosjektet. Her vil det være muligheter for ungdom fra skolen på Bonthe og flytte i nærheten av Freetown for videreutdanning eller ungdommer som bor i lokalmiljøet. Det at senteret skal drives som bl.a. konferansesenter, gjør at det er muligheter for praksisjobber, slik at ungdommer kan få jobbmuligheter under trygge omgivelser og med opplæring. Vi skal bygge det slik at senteret kan romme mediasenter og  internettkafe, systue og lokaler som kan brukes av de som støtter SLCBO og utleie. Det SLCBO får av inntekter ved dette senteret, vil bli brukt til drift av organisasjonen som vedlikehold av skolen i Bonthe, senteret ved River No 2  og lønne ungdom som har praksis.