Team Turay, coordinator slcbo

Styremedlem:

Nasjonal koordinator: (Sierra Leone)

Mohamed Turay

Han er Født på Bonthe på den 6. oktober 1975. Mohamed Turay hadde både har sin primær og sekundær utdanning fra Sierra Leone. Han ble uteksaminert fra Fourah Bay College, University of Sierra Leone med en Bachelor of Arts med en Honours grad i statsvitenskap. Han er nå ferdig Master i statsvitenskap. I løpet av sine fem år på universitetet, tilbød han kurs som engelsk språk, historie, politikk i utviklingsland, internasjonale realasjoner, forvaltningslov og Politisk utvikling. Etter sin eksamen i 2002, lærte han engelsk språk ved Ahmadiyya Muslim Secondary School frem til 2005. I 2005 ble han rekruttert av National Electoral Commission stil stillingen som District Electoral Officer med ansvar for tilsyn og gjennomføring av alle valgreglene i sitt distrikt. Han var ansvarlig for gjennomføringen av  president- og parlamentsvalget i 2007 samt valg av nytt kommunestyre i 2008. Gjennom flere år har han tatt kurs i blant annet BRIDGE (Bygge Resources I Demokrati, styring og Valg). Han jobber i tillegg som frivillig for SLCBO.