Mohamed Moipa Main project manager SLCBO

Hovedprosjektleder (Sierra Leone)

Mohamed Moipa Zombo ble født i Bonthe på 12 juni 1988. Han hadde begge sin primær og sekundær utdanning i Sierra Leone. Han ble uteksaminert fra Fourah Bay College, University of Sierra Leone med en Bachelor of Science med Honours grad i marinbiologi. I løpet av sine fire år på universitetet, tilbød han kurs som engelsk språk, biologi, kjemi, fysikk og matematikk. Han ble uteksaminert fra Eminent Sea Tekniker United (Estu) Maritime med et diplom i Fish Processing Technology. Etter  to år kurs på college ble han tilbudt kurs i Marketing and Distribution (fisk og Shell fiskeforedling), informasjonsteknologi, kommunikasjonsferdigheter, marin ressursutnyttelse, hygiene og sanitærforhold, cargo håndtering og lagring, og kvalitetskontroll. I 2012 ble han rekruttert som Polling Senterleder for den nasjonale valgkommisjonen (NEC) 2012. Han har arbeidet for SLCBO siden 2010.