Lois Simche Roberts, national coordinator SLCBO

Nasjonal koordinator:

Lois Simche Roberts (Sierra Leone) er født i Moyamba distriktetet 9. november 1988. Hun gikk på St joseph`s videregående skole for jenter, og gikk deretter på Njala universitetet, uteksaminert fra Njala universitet som BS med Honors i utviklingsstudier . På universitetet tok hun fag som forskning på levevilkår, prosjektledelse, kjønn og utvikling. Etter endt utdanning har hun jobbet med e-globale boreselskap som Admin Officer samt Queen`s knadira gruppen som sekretær. Hun har de siste tre årene også jobbet for SLCBO.