Jorun Bøhn styremedlem SLCBO

Styremedlem:

Jorun Bøhn. Hun er utdannet barnevernspedagog fra Høyskolen i Oslo og sosialantropologi fra Universitet i Oslo (UiO) I tillegg har hun tysk fra UiO og historie fra Høgskolen i Volda. Hun har siden 1990 jobbet som miljøterapeut på en ungdomsinstitusjon og saksbehandler i barneverntjenesten. Videre som fagkonsulent i Barne- og familieetaten, Kompetanseteamet mot tvangsekteskap og prosjektleder i Tverretatelig opertivt team i forhold til menneskehandel i Oslo kommune. Hun har sittet som styremedlem i SLCBO de siste seks årene.